Všechna řešení nosíme v sobě.

PhDr. Sylvie Navarová

Odborné psychologické poradenství a koučink
IČ: 04698312

Objednání: tel.: 605 214 849
sylvie.navarova@smrov.cz

Pracovna: 

Dvorní 756/9 (1. patro)

708 00 Ostrava - Poruba

Kontaktujte mne

tel.: 605 214 849

e-mail. sylvie.navarova@smrov.cz

O mně

Pracuji s klienty individuálně jako poradenský psycholog, hypnoterapeut a kouč. Současně vedu kurzy sebepoznání, prevence vyhoření, stress managementu, integrativného koučinku, koučovacích technik a o hypnóze. Pomáhajícím profesionálům poskytuji supervize k profesionalizaci jejich práce.

Vidět jste mě mohli již 5x Dobrém ránu s Českou televizí s tématy SnyHypnoterapieJak být v klidu, RozchodyŘeč těla a 1x v pořadu Sama doma na téma nemoci duše (deprese a syndrom vyhoření).

.

Od roku 2005 působím jako poradenský psycholog, terapeut, kouč a lektor vzdělávání dospělých, předtím jsem 9 let pracovala v oblasti psychologie práce a personalistiky. Jsem majitelkou vzdělávací a konzultační společnosti Škola manažerského rozvoje s.r.o. a spoluzakladatelkou CETERAS - Centrum terapeutických služeb, z.s. v Ostravě a Brně. Provádím psychodiagnostický rozbor osobnosti a vytvářím osobnostní, profesní a bilanční profily klientů včetně doporučení k výběru vhodného zaměstnance či profese (školy, kurzu). Vedu zážitkové workshopy o hypnóze, prevence vyhoření, sebepoznání apod. a podpůrné skupiny pro jednotlivce a páry s problémy s otěhotněním, rodiče dětí s ADHD či PAS. Při práci využívám konstruktivistický a systemický přístup, hypnózu a integruji různé koučovací směry ku prospěchu klienta. Jsem spoluautorkou výcvikového programu Integrativní koučink (spolu s Mgr. Janou Mynářovou a PhDr. Janou Zouharovou, PhD.).

Jsem vedoucím a posuzovatelem bakalářských, magisterských a rigorózních prácí studentů Ostravské univerzity (rekreologie), Slezské univerzity (kariérové poradenství), VŠB-TU (personální řízení, management) a Univerzity Palackého v Olomouci (sociální práce, psychologie).

Vystudovala jsem Univerzitu Palackého v Olomouci, jednooborovou psychologii (r. 2005), složila rigorózní zkoušku z psychologie (PhDr., r. 2007). Předtím jsem vystudovala obor personální management (Bc., r. 2003) tamtéž. 

Další vzdělávání: psychoterapeutický 800 hodinový výcvik Strategická komunikační psychoterapie a hypnóza M. H. Ericksona, kurz Koučování a motivace INSTITUTu S&K HERMÉS Praha, 200 hodinový výcvik Systemické koučování a supervize, výcvik prevence školního násilí PROFKREATIS Bratislava, a mnohé další. Jsem členem profesní Asociace integrativních koučů a jako psycholog dodržuji Etický kodex České asociace pro psychoterapii.

Publikační a přednášková činnost

Publikuji příspěvky a články z poradenské a terapeutické praxe a aktivně vystupuji na mezinárodních odborných konferencích. Píši články z poradenské praxe pro vydavatelství Nakladatelství Dr. Josef Raabe, s.r.o., do Psychologie Dnes a jako ganrant rubriky Koučování ve firmách pro KoučinkPortál.

Do mé přednáškové činnosti patří přednášky na Slezské univerzitě v Opavě na téma Nezaměstnanost jako psychosociální problém, studentům Masarykovy univerzity v rámci JobAcademy o tom, že Každá smysluplná cesta musí mít cíl, na Univerzitě Palackého v Olomouci téma Personalistika a kariérní růst, Trh práce, Pracovní pohovory a na Slezské univerzitě v Karviné Kariérové koučování.

Jako aktivní účastník vystupuji na konferencích:

  • Ericksonovská terapeutická konference (2012, 2013, 2014, 2015 - aktivní účast formou odborných příspěvků)
  • Koučink v praxi (2013, 2014, 2015 - příspěvek a workshop)
  • Festival vzdělávání dospělých Aeduca (2009 - příspěvek, 2010 - příspěvek, 2011 - příspěvek ve sborníku, 2012 - posterová sekce, 2013 - workshop Kariérové koučování)
  • Psychologická diagnostika (2013 - příspěvek)
  • Psychologie práce a organizace (2013 - workshop Integrace v koučování)
  • Moravská vysoká škola Olomouc (2009, 2010 - příspěvky)
  • Aktuální otázky pedagogiky, psychologie a výchovného poradenství (2009, 2010 - příspěvky)

Jsem autorkou řady skript v tématických oblastech Sebepoznání, Řešení náročných životních situací, Systemické koučování, Kompetence pro trh práce, Pracovní právo v praxi, Osobní personalistika atd.

Projektová činnost

Jsem autorkou projektů a metodik vedení vzdělávání a poradenství:

Tyto projekty získly podporu ESF a jsou či byly úspěšně realizovány. Uvedené projekty jsem také manažersky řídila a poskytovala v nich poradenské, diagnostické, lektorské a koučovací služby.

Vzdělání

Univerzita Palackého v Olomouci, FF, jednooborová psychologie - magisterské studium - titul Bc. a Mgr., rigorózní zkouška - titul PhDr.

Univerzita Palackého v Olomouci, FF, personální management - bakalářské studium - titul Bc.

 

Další kurzy a výcviky

Psychiatrické minimum pro pomáhající profesionály - MUDr. František Matuška, akreditace MPSV

Supervize v praxi - Bohumila Baštecká a DALET
 

Práce s traumatem - Rob McNeilly, Austrálie (DALET)

Open dialogue - Jaako Seikkula a Tom Arnkil, Finsko (NARATIV)

Psychoterapeutický výcvik 800 hodin (strategická komunikační psychoterapie M. H. Ericksona), realizátor MUDr. František Matuška – INSTITUT S&K HERMÉS Praha - akreditace ČPS

Systemické koučování a supervize 200 hodin, realizátor INSTITUT S&K HERMÉS Praha 

Koučování a motivace 16 hodin (INSTITUT S&K HERMÉS Praha) 

Výcvik prevence násilí ve školách (PROFKREATIS Bratislava)

Trenérské „know-how“, didaktika a metody výcviku (RPIC-VIP)

Kurz techniky řeči a výrazových hledisek mluveného projevu, dramaterapie (PVŠPS, s.r.o.), Modulace hlasu a šarm v komunikaci (Jan Přeučil)

Kurz neverbálních technik a neverbální komunikace, arteterapie a muzikoterapie (PVŠPS, s.r.o.)

Kurz komunikačních dovedností a asertivity (ESET – HELP)

Management pro střední úroveň řízení - roční studium (Škola manažerského rozvoje s.r.o.

Další krátkodobé kurzy: model GROW, Ericksonovský koučink, Rozhodovací techniky v koučinku, Využití biorytmu v práci kouče, Terapie posttraumatické stresové poruchy, Rodičovská vazba, Projektové řízení, Obchodní dovednosti a mnohé další