Všechna řešení nosíme v sobě.

PhDr. Sylvie Navarová

Odborné psychologické poradenství a koučink
IČ: 04698312

Objednání: tel.: 605 214 849
sylvie.navarova@smrov.cz

Pracovna: 

Dvorní 756/9 (1. patro)

708 00 Ostrava - Poruba

Pro více informací a objednání mne kontaktujte

tel.: 605 214 849

e-mail. sylvie.navarova@smrov.cz

Fotogalerie

Produkty

Supervize
Supervize nabízí lidem pracujícím s lidmi reflexi, profesionální nadhled a jiné úhly pohledu na danou problematiku. Supervizi využívají profesionálové k získání inspirace a podnětů pro další práci s klienty či jako prevenci syndromu vyhoření. Poskytuji supervize případové, týmové i manažerské.
Karty pro psychoterapeuty, poradce a kouče
Karty vnímáme jako užitečný nástroj pro práci s klienty všech věkových kategorií, různého založení a také pro klienty s různými typy zakázek. Karty využívají všem lidem přirozené a vlastní procesy imaginace a projekce a mohou tak výrazně pomoci rozvinout proces spolupráce. V...
Kariérové poradenství
Poradenství při výběru školy, profese. Tvorba osobního portfolia. Techniky hledání zaměstnání. Profesní diagnostika. Program Kariérový koučink byl oceněn Národní cenou kariérového poradenství 2013 a program Jsem na kžižovatce a mám možnost volby byl oceněn v roce 2015.
Hypnóza, hypnoterapie
Řešení potíží za využití hypnózy - práce podvědomí / nevědomí (psychosomatické potíže, úzkosti, fóbie, nízké sebevědomí, nadváha, tetanie, odvykání kouření apod.).
Psychologické poradenství a psychoterapie
Individuální poradenství a psychoterapie. Rodinná a párová terapie. Poradenská intervence a podpůrné skupiny pro rodiče dětí s ADHD/ADD a PAS.
Poradenství pro ženy
Speciální psychoterapuetický přistup ke zvýšení sebevědomí a nalezení osobní spokojenosti a rovnováhy.
Kurzy koučování
Výcvik Integrativní kouč s akreditací MŠMT dle standardů ICF - 203 hod. Výcvik Koučink ve vzdělávání a výchově akreditovaný MŠMT v souladu s DVPP pro pedagogy a ředitele škol - 80 hod. Krátké kurzy a workshopy koučovacích techniky - life koučink, systemický koučink, základy integrativního koučinku,...
Koučink, koučování
Individuální a týmový koučink k řešení pracovních problémů, naplánování nového projektu, nastartování změny, profesní rozvoj apod. (bussiness, kariérový koučink). Nalezení cíle a cesty k němu, transformace vizí a snů do cílů. Řešení nosíte v sobě!
Diagnostika, výběr zaměstnanců, analýza klimatu ve firmě
Zajištění profesní a osobností diagnostiky a doporučení pro výběr vhodného zaměstnance. Profesní a osobnostní testování zaměstnanců pro stanovení dalších rozvojových kroků. Zpracování dotazníků a celkové Analýzy klimatu (spokojenosti) ve firmě vč. doporučení.
Vzdělávání, kurzy
Stress management, prevence vyhoření, zvládání obtížných životních situací. Sebepoznání a osobní efektivita. Psychologické minimum. Rovné příležitosti a firemní kultura. Prevence šikany, Řešení konfliktů s rodiči, Emoční inteligence, Kariérové poradenství: Kariérový koučink. Hypnóza - relaxace a...
1 | 2 >>